• Hétfő: ZÁRVA
 • Kedd: ZÁRVA
 • Szerda: ZÁRVA
 • Csütörtök: ZÁRVA
 • Péntek: ZÁRVA
 • Szombat: ZÁRVA
 • Vasárnap: ZÁRVA
Aktualitások
Programok
Belépőjegyek
Varázstorony Vetélkedő

Az egri Eszterházy Károly Egyetem VARÁZSTORONY egysége (Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központja) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves Megyei Csoportjával közösen a 2016-2017-es tanévben isVARÁZSTORONY VETÉLKEDŐcímmel háromfordulós versenyt szervez.


Résztvevők:

A verseny első fordulójára Magyarország 7. osztályos tanulócsoportjai (osztályközösségei) nevezhetnek, tanáraik révén. A vetélkedő második és harmadik fordulója már egyéni meg-mérettetés formájában kerül megrendezésre a továbbjutók között.


A verseny témaköre: Csillagászati és fizikai érdekességek.


Az egyéni versenyben a tanulók a Varázstorony Planetáriumának, Csillagászati Múzeumának és Varázstermének tevekénységével kapcsolatos kérdéseken, illetve egy kísérleti felada-ton mérik össze tudásukat (www.varazstorony.hu).


Felkészülés:

A verseny első fordulójában a felkészítés egy INGYENES VARÁZSTORONYBELI LÁTOGATÁS- ÉS KÜLÖNPROGRAM során (a látogatás programját lásd alább), a Varázs-torony munkatársai által történik. A további felkészüléshez a Varázstorony honlapjára (www.varazstorony.hu) felkerülő szöveges, képes, videós információs anyag nyújt segítséget.


A verseny díjazása:

Az országos döntő nyertesei között 150 000 Ft értékű nyereménytárgy kerül kiosztásra (csil-lagászati és természetfigyelő távcsövek, kísérleti eszközök, könyvek, könyvutalványok stb.). A legeredményesebb tanulók felkészítő tanárai is részesülnek elismerésben. A döntő minden résztvevője oklevelet kap.


A verseny célja:

 1. 1. A természettudományos tantárgyak kedveltségének növelése;
 2. 2. Tehetségkutatás, játékos tanulás, játékos készségfejlesztés;
 3. 3. Az általános iskolai tanulók bevonása a Varázstorony és hasonló Science Centerek különböző programjaiba, hogy minél több kisiskolás számára feltárulhassanak a ter-mészet – általuk eddig talán nem ismert – érdekes oldalai;
 4. 4. A környezettudatosság fejlesztése, segítés a környezettel kapcsolatos ismeretek bőví-tésében, az ehhez fűződő kompetenciák fejlesztésében.

Nevezni: a mellékelt nevezési lap kitöltésével, kizárólag e-mailben lehetséges. Nevezési lap beküldési címe: varazstoronyvetelkedo@gmail.com Kérjük, a nevezési lapon ne felejtse el azt az e-mail címet és telefonszámot megadni, ame-lyen kapcsolatot tudunk tartani!


A lebonyolítás időrendje:


A nevezés már elindult és folyamatos (végső határidő: 2016. december 16).


Első forduló: 2016. október 25 – 2017. január 31. Minden 7. évfolyamos benevezett osz-tályközösség – előzetes időpont egyeztetés után – szervezetten részt vesz a Varázstorony programjában (meglátogatásában). Helye: Eszterházy Károly Egyetem (EKE), Varázstorony, Eger, Eszterházy tér. 1. A látogatásokat délelőtt- és délutánonként tervezzük (hétvégeken is!). Az időpont-ütemezést a nevezések beérkezése után az iskolákkal (tanárokkal) közöljük, ill. telefonon egyeztetjük. A látogatás időtartama kb. 2,5 óra.
A részvétel ingyenes, de útiköltséget és szállást nem tudunk fizetni!


A látogatás programja:

 1. • Az osztályok virtuális utazást tesznek a Planetárium kupolája alatt a Naprendszerben, megismerkednek a csillagos égbolt titkaival, érdekes csillagképekkel, a csillagok mozgásával és tájékozódhatnak az idegen csillagok körüli bolygókutatásról is;
 2. • A Varázsteremben érdekes – saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül –, alapvető fizikai jelenségeket tanulmányozhatnak, tudományos „játékokat” játszhat-nak;
 3. • A Csillagászati Múzeumban megismerhetik a 18. században alapított csillagvizsgáló obszervatórium eredeti műszereit. Megtekinthetik az egész világon ritkaságnak szá-mító Camera Obscurát (sötétkamrát) is, amelyben egy periszkóp segítségével kivetít-hető az asztalra a forgalmas városkép;
 4. • A távcsöves bemutatón különböző működési elvű távcsöveket ismerhetnek meg, pró-bálhatnak ki;
 5. • A Líceum épületének 44 méter magas Panoráma teraszáról megszemlélhetik, de le is fényképezhetik Eger csodaszép barokk épületeit és templomtornyait.

Második forduló: Iskolai válogató, 2017. március 1. (szerda). A benevezett osztályok ta-nulói házi vetélkedőn vesznek részt, amelyet mindenhol a fenti időpontban tartanak (a felké-szítő tanárok segítségével). Egységes feladatlapot központilag e-mailben küldünk ki. A fel-adatlapok eredményessége alapján választjuk ki a döntőre bejutó 40 fő hetedik osztályos tanulót.


Harmadik forduló: Országos döntő, 2017. április 26. (szerda). A döntőt egyéni versenyben a Varázstoronyban rendezzük meg, ahol vetítettképes teszteken és kísérleti feladatokon mé-rik össze felkészültségüket a versenyzők. Az ide bejutott tanulók benevezési tárgyként egy-egy tablót készítenek el erre az alkalomra (témakör: Földünk kísérője a Hold), amelyek leg-sikeresebbjei kiállításra kerülnek a Varázstoronyban.


A második és harmadik forduló közeledtével részletes információs levelet küldünk ki.
Eger, 2016. október 25.


Dr. Vida József
Professor emeritus
a Varázstorony programszervezője

Eszterházy Károly
Egyetem "A" épület

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
(36) 520 400/2279

E-mail:

varazstorony@varazstorony.hu

Térkép