• Hétfő: ZÁRVA
  • Kedd: 930-1530
  • Szerda: 930-1530
  • Csütörtök: 930-1530
  • Péntek: 930-1530
  • Szombat: 930-1530
  • Vasárnap: 930-1530
Aktualitások
Programok
Belépőjegyek
Varázstorony Vetélkedő

Valamennyi általános iskola és 13 éves korosztályt tanító középiskola Igazgatójának, Természettudományi SzaktanáránakTisztelt Igazgató Nő/Úr! Tisztelt Tanár Nő/Úr!Az egri Eszterházy Károly Egyetem VARÁZSTORONY egysége (Természettudományi Pá-lyaorientációs és Módszertani Központja) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves Megyei Csoportjával közösen a 2017-2018-as tanévben is megrendezi aVARÁZSTORONY VETÉLKEDŐ
néven ismert háromfordulós versenyt.

Résztvevők:
A verseny első fordulójára Magyarország 7. osztályos tanulócsoportjai (osztályközösségei) nevezhetnek, tanáraik révén. Idei évtől az első forduló részét képezi egy 5 szakaszos ONLINE VERSENY is, melynek internetes megoldó felületére a versenyzőknek egyénileg kell regiszt-rálniuk. A vetélkedő második és harmadik fordulója egyéni megmérettetés formájában kerül megrendezésre a továbbjutók között. Az online versenyre, illetve ennek sikeres teljesítése ese-tén a harmadik fordulóra határainkon túli 13 éves tanulók is nevezhetnek egyénileg.

A verseny témaköre: Csillagászati és fizikai érdekességek.
Az egyéni versenyben a tanulók a Varázstorony Planetáriumának, Csillagászati Múzeumának és Varázstermének tevekénységével kapcsolatos kérdéseken, illetve egy kísérleti feladaton mé-rik össze tudásukat (www.varazstorony.hu).

Felkészülés:
A verseny első fordulójában a felkészítés egy INGYENES VARÁZSTORONYBELI LÁTOGATÁS- ÉS KÜLÖNPROGRAM során (a látogatás programját lásd alább) történik. A további felkészüléshez a Varázstorony honlapjára (www.varazstorony.hu) felkerülő szöveges, képes, videós információs anyag nyújt segítséget. A tudásanyag rögzítésére, elmélyítésére, gyakorlásra, illetve önértékelésre az online verseny ad lehetőséget.

A verseny díjazása:
Az országos döntő nyertesei között 150 000 Ft értékű nyereménytárgy kerül kiosztásra (csilla-gászati és természetfigyelő távcsövek, kísérleti eszközök, könyvek, könyvutalványok stb.), melyből a legeredményesebb tanulók felkészítő tanárai is részesülnek. A döntő minden részt-vevője kap oklevelet.

A verseny célja:
1. A természettudományos tantárgyak kedveltségének növelése;
2. Az általános iskolai tanulók bevonása a Varázstorony és hasonló Science Centerek kü-lönböző programjaiba, hogy minél több kisiskolás számára feltárulhassanak a természet – általuk eddig talán nem ismert – érdekes oldalai;
3. Tehetségkutatás, tehetséggondozás, játékos tanulás, játékos készségfejlesztés, önálló ismeretszerzés interaktív kommunikációval az online verseny keretein belül.
4. A környezettudatosság fejlesztése, segítés a környezettel kapcsolatos ismeretek bővíté-sében, az ehhez fűződő kompetenciák fejlesztésében.

Nevezni: a mellékelt nevezési lap kitöltésével, kizárólag e-mailben lehetséges.
Nevezési lap beküldési címe: varazstoronyvetelkedo@gmail.com
Kérjük, a nevezési lapon ne felejtse el azt az e-mail címet és telefonszámot megadni, amelyen kapcsolatot tudunk tartani!


A lebonyolítás időrendje:
A nevezés már elindult és folyamatos (végső határidő: 2017. december 14). A nevezések lezárása után, a nevezéskor megadott email címekre küldjük ki az online versenyhez szükséges kapcsolati adatokat január 6.-ig.

Első forduló: A LÁTOGATÁSOK IDŐSZAKA: 2017. november 4 – 2018. január 31.
Minden 7. évfolyamos benevezett osztályközösség – előzetes időpont egyeztetés után – szer-vezetten részt vesz a Varázstorony programjában. Helye: Eszterházy Károly Egyetem (EKE), Varázstorony, Eger, Eszterházy tér. 1. A látogatásokat délelőtt- és délutánonként tervezzük (hétvégeken is!). Az időpont-ütemezést a nevezések beérkezése után az iskolákkal (tanárokkal) telefonon, vagy e-mailben egyeztetjük. A látogatás időtartama kb. 2,5 óra.
A részvétel ingyenes, de útiköltséget és szállást nem tudunk fizetni!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Egri Vár Nemzeti Emlékhely, így meglátogatása esetén a diákcsoportok díjmentesen utazhatnak vasúttal Egerbe. Örömmel vesszük, ha kiegészítő programként a Varázstornyot is felkeresik.A látogatás programja:
• Az osztályok virtuális utazást tesznek a Planetárium kupolája alatt, megismerkednek a csillagos égbolt rejtelmeivel, csillagképekkel, galaxisokkal, a csillagok életútjával;
• A Varázsteremben érdekes – saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül –, alapvető fizikai jelenségeket tanulmányozhatnak, tudományos „játékokat” játszhatnak;
• A Csillagászati Múzeumban megismerhetik a 18. században alapított csillagvizsgáló ob-szervatórium eredeti műszereit;
• Megtekinthetik az egész világon ritkaságnak számító Camera Obscurát (sötétkamrát) amelyben az óriás periszkóp segítségével kivetíthető az asztalra a forgalmas városkép;
A távcsöves bemutatón különböző működési elvű távcsöveket ismerhetnek meg, pró-bálhatnak ki;
• A Líceum épületének 44 méter magas Panoráma teraszáról megszemlélhetik, de le is fényképezhetik Eger csodaszép barokk épületeit és templomtornyait.

AZ ONLINE VERSENY IDŐSZAKA: 2018. január 15 – 2018. március 27.
Az online verseny célja nem csak a döntőbe való bejutás, hanem egyben egy izgalmas agytor-na, játékos edzés, és önértékelésre is alkalmat adó felkészülés az országos döntőre. Az online versenyre egyénileg kell regisztrálni a versenyzőknek, a nevezéshez a nevük, az email címük, az osztályuk és iskolájuk megadása szükséges. Nevezés után egy internetes megoldó felületre léphetnek be a versenyzők, ezen a felületen jelennek majd meg az újabb és újabb elektronikus feladatlapok a verseny egymást követő 5 szakaszában, melyeket itt kell kitölteni és megneve-zett határidőre beküldeni. A beküldési határidők két hetenként követik egymást. Az egyes szakaszokban szerzett pontokat és a feladatlapok megoldó kulcsait a beküldési határidő lejárta után két héttel megjelenítjük a felületen. Az online verseny végén azok a versenyzők, akik mind az 5 szakaszt teljesítettek online oklevelet kapnak, ami igazolja a tréning elvégzését.

Második forduló: Iskolai válogató, 2018. március 28. (szerda). A benevezett osztályok ta-nulói házi vetélkedőn vesznek részt, amelyet mindenhol a fenti időpontban tartanak (a felké-szítő tanárok segítségével). Egységes feladatlapot központilag e-mailben küldünk ki. A fel-adatlapok eredményessége és az online versenyben felmutatott teljesítmény alapján választjuk ki a döntőre bejutó 40 fő hetedik osztályos tanulót.

Harmadik forduló: Országos döntő, 2018. április 25. (szerda). A döntőt egyéni versenyben a Varázstoronyban rendezzük meg, ahol vetítettképes teszteken és kísérleti feladatokon mérik össze felkészültségüket a versenyzők. Az ide bejutott tanulók benevezési tárgyként egy-egy tablót készítenek el erre az alkalomra (témakör: ÜSTÖKÖSÖK), amelyek legsikeresebbjei idő-szakos kiállításra kerülnek a Varázstoronyban.

A második és harmadik forduló közeledtével részletes információs levelet küldünk ki.

Eger, 2017. november 02.

Dr. Vida József sk.
Professor emeritus
a Varázstorony programszervezője

Eszterházy Károly
Egyetem "A" épület

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
(36) 520 400/2279

E-mail:

varazstorony@varazstorony.hu

Térkép