• Hétfő: ZÁRVA
  • Kedd: ZÁRVA
  • Szerda: ZÁRVA
  • Csütörtök: ZÁRVA
  • Péntek: ZÁRVA
  • Szombat: 930-1330
  • Vasárnap: 930-1330
Varázstorony
Aktualitások
Belépőjegyek
Helyszínek

RENDHAGYÓ ÓRÁK
 

Biológia

 

Élet a vízcseppekben

mikroszkópos felfedezések vízminták vizsgálata során, valóban tiszta-e a tiszta víz?

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Természetismeret, Biológia, Természet ismeret szakkör, Biológia fakultáció

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: Természetismeret, növény –és állatismeret, szerveződési típusok az élővilágban, ember és környezete, környezetvédelem.

Rövid kivonata: A mikroszkóp felfedezése a számunkra addig ismeretlen világ megismerését tette lehetővé. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett modern mikroszkópi technikák számos, addig megmagyarázhatatlan titokra derítettek fényt. Mikroszkópi vizsgálattal eldönthető, hogy valóban tisztának tekinthető-e egy olyan víz, amit ránézéssel ivóvíznek gondolunk?

Korosztály: Általános iskola: 3. osztály Természetismereti óra, 5-6. osztály Természetismeret - Biológia óra, középiskola: 10-12. osztály Biológia óra

Létszám: 25 fő

Előadó: Dr. Milinki Éva

 

 

Állati jó múzeum

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Természetismeret, Biológia, Természetismeret szakkör, Biológia fakultáció

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: Állatismeret, természetvédelem, környezetvédelem, élőhelyismeret, ember és a környezet

Rövid kivonata: A foglalkozás az Állattani Tanszék múzeumában zajlik. A múzeumbejárás előtt a preparátum készítéssel és a múzeumi munkával ismerkedhet meg a hallgatóság. Ezután a korosztálynak megfelelő feladatlapot kapnak a múzeumbejáráshoz mely segít abban, hogy ne csupán néhány perc alatt átfussanak a múzeumon, hanem valóban át is nézzék a kiállított anyagot és megfigyeljék a fajokat.

Korosztály: Általános iskola: 1-8. osztály, Középiskola: 9-12. osztály

Létszám: 12-45 fő

Előadó: Dr. Varga János

 

Csillagászat

 

A csillagos ég rejtelmei (a csillagos égbolt és ami mögötte van)

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Földrajz, fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: Csillagászati alapismeretek

Rövid kivonata: A csillagos ég látványa és a csillagok látszólagos mozgása igen nagy változatosságot mutat, ha észak-déli irányban utazunk a különböző földrészeken keresztül. A planetárium segítségével az Északi-sarktól a Déli-sarkig utazva a tanulók megismerik a legszebb csillagképeket és gyönyörködhetnek a csillagos égbolt változatosságában.

Korosztály: Általános iskola felső tagozat, gimnázium

Létszám: 30-35 fő

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

 

Földünk kísérője a Hold

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Földrajz, fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: Csillagászati alapismeretek; Általános iskola: Környezetismeret: 4. osztály- Földünk hűséges kísérője a Hold

Középiskola: 9.osztály – A Föld mellékbolygója

Rövid kivonata: A tanulók az előadás folyamán megismerkedhetnek a Hold eredetével, fejlődésével. Animációkkal szemléltetve megismerhetik a holdhónap, a holdfázisok, a kötött keringés, és az árapályjelenség fogalmát. Hallhatnak a Hold felszíni képződményeiről és azok kialakulásáról, méretéről, anyagáról. Megtudhatják azt is, hogy mi lesz a Hold – Föld rendszer jövője! Kalandozásunk alatt arra is fény derül, hogy a Hold milyen befolyással volt a földi élet kialakulására, az emberi gondolkodásra, kultúrára, a művészetekre, a tudományos eredményekre.

Korosztály: alsó és felső tagozat, középiskolások

Létszám: 30-35 fő

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Mars a vörös bolygó

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Földrajz, fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: Csillagászati alapismeretek; Általános iskola: Környezetismeret: 4.osztály – A Nap családja

Középiskola: 9.osztály –  A Naprendszer, Földtípusú bolygók, Űrkutatás

Rövid kivonata A Mars kutatásának rövid áttekintése az első távcsöves megfigyelésektől a 19. században kialakuló „marslakók” által épített mars csatorna őrületig. Utazásunk során a Mars titkai lassan feltárulnak és megismerkedhetünk a Mars-kutatás legújabb módszereivel, eredményeivel, és a bolygó zord világával. Az űrszondák, a bolygóra eljuttatott leszállóegységek és a marsautók – Roverek – által készített fantasztikus képek segítségével egy izgalmas marsi utazás részesei lehetünk.

Korosztály: alsó és felső tagozat, középiskolások

Létszám: 30-35 fő

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Ablak a végtelenbe: A Hubble űrtávcső

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Földrajz, fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: Csillagászati alapismeretek; Általános iskola: 7-8.osztály – Pillantás a végtelenbe, Csillagos égbolt. Középiskola: 9. osztály – Mesterséges égitestek, Űrkutatás, Csillagok, csillagrendszerek

Rövid kivonata A Hubble űrtávcső színpompás képek ezreivel kápráztatja el a csillagászokat és a laikusokat egyaránt. A távcső lenyűgöző képeinek segítségével „utazunk” a Naprendszeren és a Tejútrendszeren át. Utunk során megcsodálhatjuk a különös formájú kölcsönható és aktív galaxisokat. Megismerhetjük a Hubble világképformáló eredményeit, és megtudhatjuk azt is, hogy milyen messze lát a távcső csúcskamerája.

Létszám: 30-35 fő

Korosztály: felső tagozat 7. osztálytól, középiskolások

Előadó: Vasné Tana Judit

 

 

Fizika

 

Fizika és képzőművészet

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika, művészettörténet, irodalom

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: Fizika: mechanika, optika; művészettörténet: modern művészet

Rövid kivonata: A különböző korok műalkotásain felismerhető egy sor fizikai jelenség: egyensúly, mozgás, hullámzás, erőterek, áramlások és a színhatások és a fényjelenségek egész sora. A műalkotások fizikai szemszögből történő vizsgálata igen tanulságos és ráadásul esztétikai többletet is ad a művek megértéséhez.

Korosztály: Általános iskola felső tagozat, gimnázium (főleg művészeti tagozatos osztályoknak)

Létszám: 30-35 fő

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

 

Az ezerarcú fény csodái

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika, biológia, földrajz, fizika szakkör, természettudományos szakkörök

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: Ember és természet műveltségi terület: Elektromágneses hullámok, optika

Rövid kivonata: Fizika órákon  találkozunk a fénnyel, mint fizikai jelenséggel. A tanórákon azonban nem jut mindig elegendő idő az érdekes részletekre, pedig a fény az egyik legizgalmasabb elem, amely körül vesz bennünket. Egyes szakmák hívatások mindennapi eszköze, ezzel dolgozik a  fotós, az operatőr, a filmes, a belsőépítész a látványtervező. Mi is fény? Hogyan viselkedik? Látható, érezhető? A következő téma látvánnyal, méréssel, érdekességekkel a fizika tudományán keresztül hozza kissé közelebb hozzánk a megértését.

Korosztály: 13-18 éves korosztály

Létszám: 35-40 fő

Előadó: Misz József

 

 

Kísérletek -196°C-on

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: mechanika, hőtan, természettudományos szakkörök

Rövid kivonata: Ilyen alacsony hőmérséklet a Földön nem létezik, éppen ezért tarthat különösen érdeklődésre számot a folyékony nitrogénnel végzett kísérletsor. Bemutatjuk, hogy az anyag tulajdonságában, gumiban, élő növényi szövetekben stb. milyen változások mennek végbe, ha a folyékony nitrogén hőmérsékletére lehűtjük. Hőtágulással kapcsolatos kísérletek, Leydenfrost-tünemény, gőzszökőkút, nitrogénrakéta stb. nyújthatnak rendkívüli élményt az érdeklődőknek.

Korosztály: 13-18 éves korosztály

Létszám: 35-40 fő

Előadó: Dr. Vida József, Zoller Gábor

 

 

Örvényáramok, elektromágneses indukció

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: mechanika, hőtan, természettudományos szakkörök

Rövid kivonata:A hasonló című iskolai tananyag sokaknak riasztóan érthetetlen törvényei elevenednek meg az érdekfeszítő, meglepő kimenetelű kísérletekben. A Lenz-ágyú, a mágnes lassú esése rézcsőben, az indukciós kemence, a Waltenhofen-féle inga, az igen erős mágnesekkel végzett kísérletek sora tartozik a rendhagyó fizikaórába.

Korosztály: 13-18 éves korosztály

Létszám: 35-40 fő

Előadó: Dr. Vida József, Zoller Gábor

 

 

Időjárás, éghajlatváltozás

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: mechanika, hőtan, természettudományos szakkörök

Rövid kivonata: Az időjárási jelenségek (szélrendszerek, ciklonok) bemutatása egyszerű kísérletekkel. Az üvegházhatás és a globális felmelegedés és várható következményei; az emberi tevékenység hatása. Van-e lehetőség a katasztrófa elkerülésére?

Korosztály: 13-18 éves korosztály

Létszám: 35-40 fő

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

 

Légnyomással kapcsolatos kísérletek

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Fizika

Az adott tantárgyak mely témaköréhez illeszkedik: mechanika, természettudományos szakkörök

Rövid kivonata:Csattanó pezsgősüveg, összeroppanó sörös doboz, felszívódó léggömb, Heron-féle szökőkút, forgó, repülő pohár, légpárnás léggömb, newtoni-ejtőcső, megbolondult kémcső, magdeburgi-féltekék, lufi pillepalackban - csupa egyszerű, többségében otthon is elvégezhető kísérletek sora kápráztatja el a figyelmes közönséget.

Korosztály: 13-18 éves korosztály

Létszám: 35-40 fő

Előadó: Dr. Vida József, Zoller Gábor

 

 

Kémia

 

Kísérletek a konyhában

Mely tantárgy tananyagához kapcsolható: Kémia, fizika, biológia

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: kémia a mindennapokban

Rövid kivonata: a legfontosabb háztartási vegyszerek tulajdonságai, hatásmechanizmusa, helytelen használatuk veszélyei, a konyhai technológiák kémiai alapjai (flambírozás, piskóta, majonéz, savanyítás, szferifikáció stb.), kísérletek E-adalékanyagokkal, ezen anyagok élettani hatásai, a „tévhitek” eloszlatása

Korosztály: 1-12 oszt. (a magyarázatokat a korosztály szintjéhez igazítjuk)

Létszám: 40 fő

Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

 

"Survivor" avagy túlélési gyakorlat kémikus módra

Mely tantárgy tananyagához kapcsolható: Kémia, fizika biológia

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: általános

Rövid kivonata: a bemutató célja a kémia hasznosságának érzékeltetése, hogyan segíti a kémiatudás a túlélést? Tűzgyújtás, áramtermelés, önvédelem, vadászat, kényelemfokozás, stb.

Korosztály: 1-12 oszt. (a magyarázatokat a korosztály szintjéhez igazítjuk)

Létszám: 40 fő

Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

 

Matematika

 

Görbék és felületek geometriája

Kapcsolódó tantárgyak, foglalkozások: Földrajz

Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: geometria

Rövid kivonata: Hagyományos geometriai eszközökkel csak néhány jól ismert alakzatot tudunk leírni, pl. a kört, egyenest, parabolát, vagy térben a gömböt, hengert, kúpot. A görbék és felületek nagy része természetesen ennél bonyolultabb alakzat – ezeket vizsgáljuk meg közelebbről. Mennyire görbe egy görbe? Mennyire görbe egy felület? Miért nem lehet tökéletes térképet készíteni?  Ezekre a kérdésekre keresünk választ.

Korosztály: bármelyik, de csak külön-külön

Létszám: csak a terem méretétől függ.

Előadó: Hoffmann Miklós

Eszterházy Károly
Egyetem "A" épület

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
(36) 520 400/2279

E-mail:

varazstorony@varazstorony.hu

Térkép